Change!

Een kans om te groeien!

Het succesvol veranderen van een organisatie draait uiteindelijk om het meenemen van medewerkers in de gewenste verandering. Alle neuzen dezelfde kant op. Klinkt eenvoudig, maar hoe doet u dat? En hoe buigt u weerstand om naar een positieve mindset en bereidheid tot inzet?

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Met focus op structuurverandering, processen en methodieken ervaart u weerstand bij de mensen het verandertraject moeten inzetten en volgen. Er heerst onrust en stress met ineffectief handelen tot gevolg. Als organisatie is het een constante uitdaging om mijlen te maken en de gewenste koers te varen. De oplossing ligt vaak in het effectief communiceren van de gewenste verandering, het erkennen en onderkennen van de weerstand die verandering oproept en het stimuleren van pro-actief, flexibel gedrag en een groeigerichte mindset.

Aanpak

Resultaten worden bereikt door middel van een integrale aanpak, gebaseerd op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, effectieve communicatie, de gedeelde waarden en het besef van gedeeld eigenaarschap.  Uitgaande van de missie, de visie en de strategie van de organisatie worden praktisch toepasbare tools ingezet om mensen intrinsiek te motiveren en pro-actief mee te nemen in de gewenste verandering. 

De maatwerk trajecten worden geborgd door het opstellen van persoonlijke actieplannen, rollenspellen en het tussentijds en na afloop evalueren van de beoogde doelstellingen. Het management wordt begeleid middels een op maat gemaakt  leiderschapstraject om het beste uit zichzelf en hun team kunnen halen. Door mijn flexibele en mensgerichte aanpak kan op ieder moment worden ingespeeld op eventuele koerswijzigingen in de missie, visie en strategie van uw organisatie. 

Om snel en helder de bestaande situatie te kunnen analyseren en het gewenste resultaat te kunnen bereiken, wordt er desgewenst gestart met een uitgebreide Ensize DISC® gedrag- en drijfverenanalyse. De DISC® analyse maakt communicatief gedrag op een veilige manier bespreekbaar. Het brengt bewustwording van de eigen voorkeursstijl in communicatie, leiderschap en/of sales en hoe men effectief kan afstemmen op gepsrekspartners. De drijfverenanalyse geeft helder weer wat mensen motiveert en hoe met deze kennis hun potentieel ontwikkeld en aangestuurd kan worden. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Petra Koomen, telefoon 06 484 877 46, petra@tmctraining.nl.

Change!
“Degene met het meest flexibele gedrag, bepaalt uiteindelijk de koers”