Wat is DISC?

Een universele gedragsanalyse in communicatie, leiderschap en sales

Het Ensize DISC instrument is een universele gedragsanalyse in communicatie, leiderschap en sales. DISC geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen voorkeursgedragsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

DISC staat voor de 4 hoofdstijlen van het model:

 • D staat voor Direct, Dynamisch, Dominant

 •  I staat voor Inspirerend, Interactief, Invloed 

 •  S staat voor Stabiel, Sociaal  

 • C staat voor Correct, Consciëntieus, Controle

Waar kun je DISC voor gebruiken?

Kennis van het DISC model biedt de mogelijkheid om jezelf, medewerkers, collega's, partner en klanten beter te begrijpen. Hierdoor kun je beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen of verminderen, verschillen in anderen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen. De kracht van het DISC-instrument zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen. DISC is een instrument dat wereldwijd wordt gebruikt en dus bij internationaal opererende bedrijven kan worden toegepast.

DISC helpt organisaties om:

 • Productiviteit van teams te verbeteren
 • Effectiviteit van managers en leidinggevenden te vergroten
 • Relaties met klanten te verbeteren
 • Conflicten van interpersoonlijke aard op te lossen en om relaties te verbeteren
 • Samenwerking binnen teams te verbeteren
 • DISC helpt bij het erkennen en bewust worden van verschillen tussen mensen
 • DISC ondersteunt werving en selectieprocessen, promotie, plaatsing en outsourcing

Werken met Ensize DISC

Het werken met DISC begint altijd met het invullen van een on-line vragenformulier, dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Op basis van de gegeven antwoorden wordt een rapport gemaakt waarin onderscheid wordt gemaakt tussen het basisgedrag en het aangepaste gedrag in de werkomgeving. Voor teams worden de rapporten samengevoegd tot een heldere teamanalyse. Voorafgaand aan de ontvangst van het rapport wordt deze in een persoonlijk gesprek met de coach uitgebreid toegelicht.

Belangrijk hierbij om op te merken is dat:

    •    DISC is geen test (er is geen goed of fout)

    •    Er zijn geen slechte profielen

    •    De uitkomst is gebaseerd op de eigen persoonlijke waarneming 

ENSIZE DISC EN DRIJFVEREN ANALYSE

Aan het DISC rapport kan desgewenst ook een drijfverenanalyse worden gekoppeld. De drijfverenanalyse wordt gebruikt om te achterhalen wat mensen motiveert. Het zijn onze persoonlijke houdingen, interesses, doelen en voorkeuren die ons sturen.

Waarden zijn belangrijk in het leven

Waarom is het van belang te weten waar- door een medewerker wordt gemotiveerd? Gewoon omdat motivatie persoonlijke opvattingen/meningen betreft over wat wat zinvol is in het leven. Dat kan er bij verschillende mensen verschillend uitzien. Voor gemotiveerde medewerkers moeten er op de werkplek een klimaat en beloningssysteem zijn die de persoonlijke drijfveren van mensen ondersteunen. Motivatie gaat erom het 'hart' van de medewerkers te winnen, niet om een beroep te doen op hun verstand!

Wat veel bedrijven vergeten is dat geld en bonussen niet de enige zaken zijn die mensen motiveren. Motivatie heeft te maken met de inwendige drijfveren waardoor we dingen doen. Het gaat erom dat onze individuele behoeften worden bevredigd. Hoezeer we ons inspannen om ons werk goed te doen, hangt af van hoe goed we gemotiveerd zijn. Als we werktaken krijgen die aan onze drijfveren beantwoorden, raken we geïnspireerd om onze werktaken goed uit te voeren. De behoeften variëren van persoon tot persoon.

Bedrijven kunnen heel wat 'harten' winnen door een dialoog met hun medewerkers aan te gaan over de drijfveren die zij in hun werk beslist bevredigd willen zien. 

 

 

Wat is DISC?
Hoe doen we wat we doen?